Osobní údaje – Zásady ochrany

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
2. Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?
3. Proč mé osobní údaje zpracováváte?
4. Co vás k tomu opravňuje?

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu. Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce na našem webu nebo za účelem uzavření smlouvy:
identifikační údaje – jméno, příjmení
– kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo

a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):
IP adresa
soubory cookies(v případě online služeb)
případně jiné online identifikátory

3. Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

Vaše údaje zpracováváme za účely:
• ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky – oprávněný zájem)
• zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy)

4. Co vás k tomu opravňuje?

Vaše údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují:
• Plnění právní povinnosti – plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví.

5. Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:
• právo na opravu – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
• právo na námitku – pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně mát právo podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).

Pro více informací nebo pro přístup k vašim osobním údajům nás kontaktujte.