Nádrže na dešťovou vodu - tubusy

Nádrže na dešťovou vodu – tubusy – vyrábíme s cílem efektivně zachytit a skladovat dešťovou vodu. Tyto tubusy aktivně přispívají k bezpečnému a hygienickému uskladnění vody. Jejich snadná instalace a spojení umožňují vytvoření komplexního systému pro sběr a využití dešťové vody. Plastové tubusy jsou odolné proti korozivním vlivům a zajišťují spolehlivé a udržitelné skladování vody. Využitím těchto tubusů můžete efektivně využívat dostupný zdroj vody pro různé účely, jako je závlaha zahrady, mytí vozidel nebo splachování WC, a přitom přispět k ochraně životního prostředí a snížení spotřeby pitné vody.

Tyto plastové tubusy vyrábíme z vysoce kvalitního plastového materiálu, který je odolný vůči korozním účinkům půdy a chemikáliím, které se mohou v zemi nacházet. Tím se zajistí dlouhá životnost tubusů a minimalizace rizika úniku nebo kontaminace vody.

Díky své odolnosti a pevnosti jsou tubusy – plastové nádrže na pitnou vodu vhodné pro instalaci pod zem. Odolávají vlivům prostředí, jako jsou tlak zeminy, teplotní rozpínání a kontrakce. To zajišťuje jejich stabilitu a spolehlivost i v dlouhodobém provozu.

Instalace plastových tubusů na pitnou vodu pod zem je výhodná z estetického hlediska, protože nezasahují do povrchového prostoru a neporušují vizuální dojem okolí. Tím se minimalizuje rušivý vliv na okolní krajinu a prostředí.

Při umisťování plastových tubusů pod zem je důležité dodržovat správnou hloubku zahrabání. To zajišťuje jejich ochranu před vnějšími vlivy a minimalizuje riziko poškození při zemních pracích. Správná instalace je klíčová pro dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost vodovodního systému.

Tubusy – plastové nádrže na pitnou vodu pro umístění pod zem nabízejí spolehlivé a bezpečné zásobování pitnou vodou. Jejich kvalita, odolnost a schopnost odolávat podzemním podmínkám jsou důležitými faktory pro dlouhodobou udržitelnost a spokojenost uživatelů.

Retenční nádrže na dešťovou vodu
5-25 m3

5-25 m3, tubus, částečně k obetonování